Till: Stefaan De Maecker (MP), Ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Gotland

Minst ett fungerande neuroteam per länssjukhus: Stefaan De Maecker (MP)

Minst ett fungerande neuroteam per länssjukhus: Stefaan De Maecker (MP)

Vi vill att alla i Sverige som har en neurologisk diagnos (MS, ALS, Parkinson m fl), får tillgång till ett multidiciplinärt team (Neuroteam, MS-team, epilepsiteam, stroketeam etc).

Varför är det viktigt?

De patienter som har tillgång till ett neuroteam upplever sin livssituation och sina vårdkontakter mera positiva än de som inte har det och komplexa sjukdomstillstånd och livssituationer hanteras bäst av multidisciplinära specialistteam, enligt Neuroförbundets rapport från 2016 (Neurorapporten 2016 | Patienten och neuroteam).

Gotlands län

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL


Anledningar att skriva under

  • Rehab åt alla