Hoppa till huvudinnehåll

Till: Rebecca Hägg (S), 1:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden; Region Östergötland

Minst ett fungerande neuroteam per länssjukhus: Rebecca Hägg (S)

Minst ett fungerande neuroteam per länssjukhus: Rebecca Hägg (S)

Vi vill att alla i Sverige som har en neurologisk diagnos (MS, ALS, Parkinson m fl), får tillgång till ett väl fungerande multidiciplinärt team (Neuroteam, MS-team, epilepsiteam, stroketeam etc).

Varför är det viktigt?

De patienter som har tillgång till ett neuroteam upplever sin livssituation och sina vårdkontakter mera positiva än de som inte har det och komplexa sjukdomstillstånd och livssituationer hanteras bäst av multidisciplinära specialistteam, enligt Neuroförbundets rapport från 2016 (Neurorapporten 2016 | Patienten och neuroteam).

Östergötlands län

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL


Anledningar att skriva under

  • Min son har epilepsi och det skulle underlätta mycket för oss om det finns team som samarbetar mer och har mer expertis kunskap eller utbildning av epilepsi.
  • En vän hade delat vars son har sjukdom under detta spektra
  • Jag har själv MS och saknar smärtlindrande behandling som laser och träning.

Uppdateringar

2020-09-04 04:57:00 +0200

1,000 underskrifter nådda

2020-08-05 12:09:59 +0200

500 underskrifter nådda

2017-11-16 21:12:25 +0100

100 underskrifter nådda

2017-11-15 17:36:34 +0100

50 underskrifter nådda

2017-11-15 14:24:27 +0100

25 underskrifter nådda

2017-11-15 14:24:27 +0100

10 underskrifter nådda