Till: Mats Eriksson (M), Ordförande i regionstyrelsens Hälso- och sjukvårdsutskott, Region Halland

Minst ett fungerande neuroteam per länssjukhus: Mats Eriksson (M)

Minst ett fungerande neuroteam per länssjukhus: Mats Eriksson (M)

Vi vill att alla i Sverige som har en neurologisk diagnos (MS, ALS, Parkinson m fl), får tillgång till ett multidiciplinärt team (Neuroteam, MS-team, epilepsiteam, stroketeam etc).

Varför är det viktigt?

De patienter som har tillgång till ett neuroteam upplever sin livssituation och sina vårdkontakter mera positiva än de som inte har det och komplexa sjukdomstillstånd och livssituationer hanteras bäst av multidisciplinära specialistteam, enligt Neuroförbundets rapport från 2016 (Neurorapporten 2016 | Patienten och neuroteam).

Hallands län

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL