Hoppa till huvudinnehåll

Till: Marianne Utterdahl (SIV), Ordförande Sjukhusutskottet, Värmland

Minst ett fungerande neuroteam per länssjukhus: Marianne Utterdahl (SIV)

Minst ett fungerande neuroteam per länssjukhus: Marianne Utterdahl (SIV)

Vi vill att alla i Sverige som har en neurologisk diagnos (MS, ALS, Parkinson m fl), får tillgång till ett multidiciplinärt team (Neuroteam, MS-team, epilepsiteam, stroketeam etc).

Varför är det viktigt?

De patienter som har tillgång till ett neuroteam upplever sin livssituation och sina vårdkontakter mera positiva än de som inte har det och komplexa sjukdomstillstånd och livssituationer hanteras bäst av multidisciplinära specialistteam, enligt Neuroförbundets rapport från 2016 (Neurorapporten 2016 | Patienten och neuroteam).

Värmlands län

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL


Anledningar att skriva under

  • Neuroteamen är väldigt viktiga för att få allsidig hjälp.

Uppdateringar

2018-01-11 15:23:39 +0100

10 underskrifter nådda