Hoppa till huvudinnehåll

Till: Maria Frisk (KD), Ordförande i nämnden för Folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län

Minst ett fungerande neuroteam per länssjukhus: Maria Frisk (KD)

Minst ett fungerande neuroteam per länssjukhus: Maria Frisk (KD)

Vi vill att alla i Sverige som har en neurologisk diagnos (MS, ALS, Parkinson m fl), får tillgång till ett multidiciplinärt team (Neuroteam, MS-team, epilepsiteam, stroketeam etc).

Varför är det viktigt?

De patienter som har tillgång till ett neuroteam upplever sin livssituation och sina vårdkontakter mera positiva än de som inte har det och komplexa sjukdomstillstånd och livssituationer hanteras bäst av multidisciplinära specialistteam, enligt Neuroförbundets rapport från 2016 (Neurorapporten 2016 | Patienten och neuroteam).

Jönköpings län

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL


Anledningar att skriva under

  • Neuroteam: man får rätt hjälp o behandling, blir förstådd, blir sedd o hörd av människor som vet vad det handlar om. Våra frågor blir korrekt besvarade. Uppföljningar så man inte bara glöms bort, för det kommer nya frågor hela tiden. Neuroteamen kan snabbt ta till sig nya rön o metoder som ligger inom området. Teamen ligger nära så det blir enkelt både för patient, familj, släkt o vänner som är så viktiga under skada/sjukdom o då som man är som skörast o behöver som mest stöd.
  • För allas lika värde och berättigande, till professionell hjälp och vård i alla faser av sjukdomens yttringar. Bidrager också till att forskningen kring dessa sjukdomar hålls prioriterade.

Uppdateringar

2017-11-17 11:36:54 +0100

10 underskrifter nådda