Tillbaka till kampanj

Till: Maria Frisk (KD), Ordförande i nämnden för Folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län

Minst ett fungerande neuroteam per länssjukhus: Maria Frisk (KD)

Anledning att skriva under

  • Neuroteam: man får rätt hjälp o behandling, blir förstådd, blir sedd o hörd av människor som vet vad det handlar om. Våra frågor blir korrekt besvarade. Uppföljningar så man inte bara glöms bort, för det kommer nya frågor hela tiden. Neuroteamen kan snabbt ta till sig nya rön o metoder som ligger inom området. Teamen ligger nära så det blir enkelt både för patient, familj, släkt o vänner som är så viktiga under skada/sjukdom o då som man är som skörast o behöver som mest stöd.