Tillbaka till kampanj

Till: Maria Frisk (KD), Ordförande i nämnden för Folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län

Minst ett fungerande neuroteam per länssjukhus: Maria Frisk (KD)

Anledning att skriva under

  • För allas lika värde och berättigande, till professionell hjälp och vård i alla faser av sjukdomens yttringar. Bidrager också till att forskningen kring dessa sjukdomar hålls prioriterade.