Till: Kenneth Östberg (S), Ordförande i beredningen för folkhälsa och sjukvård, Region Västmanland

Minst ett fungerande neuroteam per länssjukhus: Kenneth Östberg (S)

Minst ett fungerande neuroteam per länssjukhus: Kenneth Östberg (S)

Vi vill att alla i Sverige som har en neurologisk diagnos (MS, ALS, Parkinson m fl), får tillgång till ett multidiciplinärt team (Neuroteam, MS-team, epilepsiteam, stroketeam etc).

Varför är det viktigt?

De patienter som har tillgång till ett neuroteam upplever sin livssituation och sina vårdkontakter mera positiva än de som inte har det och komplexa sjukdomstillstånd och livssituationer hanteras bäst av multidisciplinära specialistteam, enligt Neuroförbundets rapport från 2016 (Neurorapporten 2016 | Patienten och neuroteam).

Västmanlands län

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL


Anledningar att skriva under

  • Det är viktigt att alla får tillgång till behandling och i hela landet.
  • Idag så tror man att människor är allt för ofta i behov av psykolog när dem egentligen är behov av en neurolog. Tänker även på dem med långvarig smärtproblematik som är i direkt behov av en neurolog i tidigt stadium...