Tillbaka till kampanj

Till: Kenneth Östberg (S), Ordförande i beredningen för folkhälsa och sjukvård, Region Västmanland

Minst ett fungerande neuroteam per länssjukhus: Kenneth Östberg (S)

Anledning att skriva under

  • Det är viktigt att alla får tillgång till behandling och i hela landet.