Tillbaka till kampanj

Till: Karin Sundin (S), Regionråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor, Region Örebro

Minst ett fungerande neuroteam per länssjukhus: Karin Sundin (S)

Anledning att skriva under

  • Min sonhustru lider av ME