Hoppa till huvudinnehåll

Till: Karin Sundin (S), Regionråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor, Region Örebro

Minst ett fungerande neuroteam per länssjukhus: Karin Sundin (S)

Minst ett fungerande neuroteam per länssjukhus: Karin Sundin (S)

Vi vill att alla i Sverige som har en neurologisk diagnos (MS, ALS, Parkinson m fl), får tillgång till ett multidiciplinärt team (Neuroteam, MS-team, epilepsiteam, stroketeam etc).

Varför är det viktigt?

De patienter som har tillgång till ett neuroteam upplever sin livssituation och sina vårdkontakter mera positiva än de som inte har det och komplexa sjukdomstillstånd och livssituationer hanteras bäst av multidisciplinära specialistteam, enligt Neuroförbundets rapport från 2016 (Neurorapporten 2016 | Patienten och neuroteam).

Örebro län

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL


Anledningar att skriva under

  • Min sonhustru lider av ME

Uppdateringar

2018-01-11 15:17:42 +0100

10 underskrifter nådda