Hoppa till huvudinnehåll

Till: Karin Lundström (S), Ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden, Västerbotten

Minst ett fungerande neuroteam per länssjukhus: Karin Lundström (S)

Minst ett fungerande neuroteam per länssjukhus: Karin Lundström (S)

Vi vill att alla i Sverige som har en neurologisk diagnos (MS, ALS, Parkinson m fl), får tillgång till ett multidiciplinärt team (Neuroteam, MS-team, epilepsiteam, stroketeam etc).

Varför är det viktigt?

De patienter som har tillgång till ett neuroteam upplever sin livssituation och sina vårdkontakter mera positiva än de som inte har det och komplexa sjukdomstillstånd och livssituationer hanteras bäst av multidisciplinära specialistteam, enligt Neuroförbundets rapport från 2016 (Neurorapporten 2016 | Patienten och neuroteam).

Västerbottens län

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2020-10-24 10:23:21 +0200

1,000 underskrifter nådda

2020-09-05 02:15:06 +0200

500 underskrifter nådda

2020-08-07 12:42:43 +0200

100 underskrifter nådda

2020-08-06 09:15:08 +0200

50 underskrifter nådda

2020-08-05 13:38:24 +0200

25 underskrifter nådda

2020-08-04 19:13:50 +0200

10 underskrifter nådda