Hoppa till huvudinnehåll

Till: Ingela Uvberg Nordell (S), Ordförande i Sjukvårdsberedningen, Region Norrbotten

Minst ett fungerande neuroteam per länssjukhus: Ingela Uvberg Nordell (S)

Minst ett fungerande neuroteam per länssjukhus: Ingela Uvberg Nordell (S)

Vi vill att alla i Sverige som har en neurologisk diagnos (MS, ALS, Parkinson m fl), får tillgång till ett multidiciplinärt team (Neuroteam, MS-team, epilepsiteam, stroketeam etc).

Varför är det viktigt?

De patienter som har tillgång till ett neuroteam upplever sin livssituation och sina vårdkontakter mera positiva än de som inte har det och komplexa sjukdomstillstånd och livssituationer hanteras bäst av multidisciplinära specialistteam, enligt Neuroförbundets rapport från 2016 (Neurorapporten 2016 | Patienten och neuroteam).

Norrbottens län

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL


Anledningar att skriva under

  • För att det är jätte viktigt

Uppdateringar

2018-01-09 13:15:36 +0100

10 underskrifter nådda