Hoppa till huvudinnehåll

Till: Fredrik Lundgren (L), Ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden, Sörmland

Minst ett fungerande neuroteam per länssjukhus: Fredrik Lundgren (L)

Minst ett fungerande neuroteam per länssjukhus: Fredrik Lundgren (L)

Vi vill att alla i Sverige som har en neurologisk diagnos (MS, ALS, Parkinson m fl), får tillgång till ett multidiciplinärt team (Neuroteam, MS-team, epilepsiteam, stroketeam etc).

Varför är det viktigt?

De patienter som har tillgång till ett neuroteam upplever sin livssituation och sina vårdkontakter mera positiva än de som inte har det och komplexa sjukdomstillstånd och livssituationer hanteras bäst av multidisciplinära specialistteam, enligt Neuroförbundets rapport från 2016 (Neurorapporten 2016 | Patienten och neuroteam).

Södermanlands län

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2018-01-18 21:50:23 +0100

25 underskrifter nådda

2018-01-18 13:59:24 +0100

10 underskrifter nådda