Hoppa till huvudinnehåll

Till: Christer Siwertsson (M), Ordförande i utskottet för Hälso- och sjukvård, Region Jämtland Härjedalen

Minst ett fungerande neuroteam per länssjukhus: Christer Siwertsson (M)

Minst ett fungerande neuroteam per länssjukhus: Christer Siwertsson (M)

Vi vill att alla i Sverige som har en neurologisk diagnos (MS, ALS, Parkinson m fl), får tillgång till ett multidiciplinärt team (Neuroteam, MS-team, epilepsiteam, stroketeam etc).

Varför är det viktigt?

De patienter som har tillgång till ett neuroteam upplever sin livssituation och sina vårdkontakter mera positiva än de som inte har det och komplexa sjukdomstillstånd och livssituationer hanteras bäst av multidisciplinära specialistteam, enligt Neuroförbundets rapport från 2016 (Neurorapporten 2016 | Patienten och neuroteam).

Jämtlands län

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2018-04-24 19:40:15 +0200

10 underskrifter nådda