Hoppa till huvudinnehåll

Till: Christel Friskopp (S), Ordförande i nämnden för Blekingesjukhuset

Minst ett fungerande neuroteam per länssjukhus: Christel Friskopp (S)

Minst ett fungerande neuroteam per länssjukhus: Christel Friskopp (S)

Vi vill att alla i Sverige som har en neurologisk diagnos (MS, ALS, Parkinson m fl), får tillgång till ett multidiciplinärt team (Neuroteam, MS-team, epilepsiteam, stroketeam etc).

Varför är det viktigt?

De patienter som har tillgång till ett neuroteam upplever sin livssituation och sina vårdkontakter mera positiva än de som inte har det och komplexa sjukdomstillstånd och livssituationer hanteras bäst av multidisciplinära specialistteam, enligt Neuroförbundets rapport från 2016 (Neurorapporten 2016 | Patienten och neuroteam).

Blekinge län

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL


Anledningar att skriva under

  • Behövs verkligen fungerande multidiciiplinära team
  • ”Nu är det dags att blicka framåt inte bakåt"
  • Att bevaka funktionshindrade möjligheter i samhället.

Uppdateringar

2017-11-27 12:42:54 +0100

100 underskrifter nådda

2017-11-23 10:07:22 +0100

50 underskrifter nådda

2017-11-22 18:19:55 +0100

25 underskrifter nådda

2017-11-22 17:37:16 +0100

10 underskrifter nådda