Minst ett fungerande neuroteam per länssjukhus

Hitta din lokala kampanj

Din plats

4 247
av 5 000 underskrifter
genom lokala kampanjer

(20) kampanjer

 • Minst ett fungerande neuroteam per länssjukhus: Rebecca Hägg (S)
  De patienter som har tillgång till ett neuroteam upplever sin livssituation och sina vårdkontakter mera positiva än de som inte har det och komplexa sjukdomstillstånd och livssituationer hanteras bäst av multidisciplinära specialistteam, enligt Neuroförbundets rapport från 2016 (Neurorapporten 2016 | Patienten och neuroteam).
  1 687 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Neuroförbundet Östergötland
 • Minst ett fungerande neuroteam per länssjukhus: Mats Eriksson (M)
  De patienter som har tillgång till ett neuroteam upplever sin livssituation och sina vårdkontakter mera positiva än de som inte har det och komplexa sjukdomstillstånd och livssituationer hanteras bäst av multidisciplinära specialistteam, enligt Neuroförbundets rapport från 2016 (Neurorapporten 2016 | Patienten och neuroteam).
  8 av 100 Underskrifter
  Skapad av Neuroförbundets kansli
 • Minst ett fungerande neuroteam per länssjukhus: Kenneth Östberg (S)
  De patienter som har tillgång till ett neuroteam upplever sin livssituation och sina vårdkontakter mera positiva än de som inte har det och komplexa sjukdomstillstånd och livssituationer hanteras bäst av multidisciplinära specialistteam, enligt Neuroförbundets rapport från 2016 (Neurorapporten 2016 | Patienten och neuroteam).
  127 av 200 Underskrifter
  Skapad av Neuroförbundets kansli
 • Minst ett fungerande neuroteam per länssjukhus: Elin Norén (S)
  De patienter som har tillgång till ett neuroteam upplever sin livssituation och sina vårdkontakter mera positiva än de som inte har det och komplexa sjukdomstillstånd och livssituationer hanteras bäst av multidisciplinära specialistteam, enligt Neuroförbundets rapport från 2016 (Neurorapporten 2016 | Patienten och neuroteam).
  30 av 100 Underskrifter
  Skapad av Neuroförbundets kansli
 • Minst ett fungerande neuroteam per länssjukhus: Karin Lundström (S)
  De patienter som har tillgång till ett neuroteam upplever sin livssituation och sina vårdkontakter mera positiva än de som inte har det och komplexa sjukdomstillstånd och livssituationer hanteras bäst av multidisciplinära specialistteam, enligt Neuroförbundets rapport från 2016 (Neurorapporten 2016 | Patienten och neuroteam).
  1 166 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Neuroförbundets kansli
 • Minst ett fungerande neuroteam per länssjukhus: Ingela Uvberg Nordell (S)
  De patienter som har tillgång till ett neuroteam upplever sin livssituation och sina vårdkontakter mera positiva än de som inte har det och komplexa sjukdomstillstånd och livssituationer hanteras bäst av multidisciplinära specialistteam, enligt Neuroförbundets rapport från 2016 (Neurorapporten 2016 | Patienten och neuroteam).
  20 av 100 Underskrifter
  Skapad av Neuroförbundets kansli
 • Minst ett fungerande neuroteam per länssjukhus: Stefaan De Maecker (MP)
  De patienter som har tillgång till ett neuroteam upplever sin livssituation och sina vårdkontakter mera positiva än de som inte har det och komplexa sjukdomstillstånd och livssituationer hanteras bäst av multidisciplinära specialistteam, enligt Neuroförbundets rapport från 2016 (Neurorapporten 2016 | Patienten och neuroteam).
  4 av 100 Underskrifter
  Skapad av Neuroförbundets kansli
 • Minst ett fungerande neuroteam per länssjukhus: Christer Siwertsson (M)
  De patienter som har tillgång till ett neuroteam upplever sin livssituation och sina vårdkontakter mera positiva än de som inte har det och komplexa sjukdomstillstånd och livssituationer hanteras bäst av multidisciplinära specialistteam, enligt Neuroförbundets rapport från 2016 (Neurorapporten 2016 | Patienten och neuroteam).
  17 av 100 Underskrifter
  Skapad av Neuroförbundets kansli
 • Minst ett fungerande neuroteam per länssjukhus: Marianne Utterdahl (SIV)
  De patienter som har tillgång till ett neuroteam upplever sin livssituation och sina vårdkontakter mera positiva än de som inte har det och komplexa sjukdomstillstånd och livssituationer hanteras bäst av multidisciplinära specialistteam, enligt Neuroförbundets rapport från 2016 (Neurorapporten 2016 | Patienten och neuroteam).
  266 av 300 Underskrifter
  Skapad av Linda Gerdin Sandsgård
 • Minst ett fungerande neuroteam per länssjukhus: Maria Frisk (KD)
  De patienter som har tillgång till ett neuroteam upplever sin livssituation och sina vårdkontakter mera positiva än de som inte har det och komplexa sjukdomstillstånd och livssituationer hanteras bäst av multidisciplinära specialistteam, enligt Neuroförbundets rapport från 2016 (Neurorapporten 2016 | Patienten och neuroteam).
  148 av 200 Underskrifter
  Skapad av Milvi Gotthardsson