• Minst ett fungerande neuroteam per länssjukhus: Anna Starbrink (L)
  De patienter som har tillgång till ett neuroteam upplever sin livssituation och sina vårdkontakter mera positiva än de som inte har det och komplexa sjukdomstillstånd och livssituationer hanteras bäst av multidisciplinära specialistteam, enligt Neuroförbundets rapport från 2016 (Neurorapporten 2016 | Patienten och neuroteam).
  73 av 100 Underskrifter
  Skapad av Neuroförbundets kansli
 • Minst ett fungerande neuroteam per länssjukhus: Anna-Lena Hogerud (S)
  De patienter som har tillgång till ett neuroteam upplever sin livssituation och sina vårdkontakter mera positiva än de som inte har det och komplexa sjukdomstillstånd och livssituationer hanteras bäst av multidisciplinära specialistteam, enligt Neuroförbundets rapport från 2016 (Neurorapporten 2016 | Patienten och neuroteam).
  53 av 100 Underskrifter
  Skapad av Neuroförbundets kansli
 • Minst ett fungerande neuroteam per länssjukhus: Christel Friskopp (S)
  De patienter som har tillgång till ett neuroteam upplever sin livssituation och sina vårdkontakter mera positiva än de som inte har det och komplexa sjukdomstillstånd och livssituationer hanteras bäst av multidisciplinära specialistteam, enligt Neuroförbundets rapport från 2016 (Neurorapporten 2016 | Patienten och neuroteam).
  252 av 300 Underskrifter
  Skapad av Billy Lannér
 • Minst ett fungerande neuroteam per länssjukhus: Jonas Andersson (L)
  De patienter som har tillgång till ett neuroteam upplever sin livssituation och sina vårdkontakter mera positiva än de som inte har det och komplexa sjukdomstillstånd och livssituationer hanteras bäst av multidisciplinära specialistteam, enligt Neuroförbundets rapport från 2016 (Neurorapporten 2016 | Patienten och neuroteam).
  264 av 300 Underskrifter
  Skapad av Benny Johansson
 • Minst ett fungerande neuroteam per länssjukhus: Charlotta Svanberg (S)
  De patienter som har tillgång till ett neuroteam upplever sin livssituation och sina vårdkontakter mera positiva än de som inte har det och komplexa sjukdomstillstånd och livssituationer hanteras bäst av multidisciplinära specialistteam, enligt Neuroförbundets rapport från 2016 (Neurorapporten 2016 | Patienten och neuroteam).
  19 av 100 Underskrifter
  Skapad av Jennie Hedrén Hasselros
 • Minst ett fungerande neuroteam per länssjukhus: Vivianne Macdisi (S)
  De patienter som har tillgång till ett neuroteam upplever sin livssituation och sina vårdkontakter mera positiva än de som inte har det och komplexa sjukdomstillstånd och livssituationer hanteras bäst av multidisciplinära specialistteam, enligt Neuroförbundets rapport från 2016 (Neurorapporten 2016 | Patienten och neuroteam).
  12 av 100 Underskrifter
 • Minst ett fungerande neuroteam per länssjukhus: Ewa Back (S)
  De patienter som har tillgång till ett neuroteam upplever sin livssituation och sina vårdkontakter mera positiva än de som inte har det och komplexa sjukdomstillstånd och livssituationer hanteras bäst av multidisciplinära specialistteam, enligt Neuroförbundets rapport från 2016 (Neurorapporten 2016 | Patienten och neuroteam).
  31 av 100 Underskrifter
  Skapad av Neuroförbundets kansli
 • Minst ett fungerande neuroteam per länssjukhus: Hannah-Karin Linck (C)
  De patienter som har tillgång till ett neuroteam upplever sin livssituation och sina vårdkontakter mera positiva än de som inte har det och komplexa sjukdomstillstånd och livssituationer hanteras bäst av multidisciplinära specialistteam, enligt Neuroförbundets rapport från 2016 (Neurorapporten 2016 | Patienten och neuroteam).
  9 av 100 Underskrifter
  Skapad av Neuroförbundets kansli
 • Kampanj för folkhälsan i Sydkvarns kommun
  Kommuninvånarna förtjänar att känna till de negativa effekterna.
  1 av 100 Underskrifter
  Skapad av Daniel Alterberg