Engagera dig!

Driv på för verklig förändring i frågor som berör dig.

Vad vill du ändra på?

Hotas din neurologmottagning av nedläggning? Är tillgängligheten till vattenjympan för dålig? Har du exempel på enkla åtgärder som skulle göra det lättare att ta sig fram med rollator eller rullstol? Starta en egen namninsamling för att påverka det som berör just dig.

Vem kan ändra på detta?

Mest effekt får din kampanj om du lyckas ta reda på vem eller vilka personer som verkligen har mandat att påverka. Det är oftast en politiker på kommunen eller landstinget. Eller en riksdagspolitiker från din ort eller det parti du brukar rösta på. Diskutera med vänner om du känner dig osäker. Eller ring din kommun eller ditt landsting och fråga vem som är ytterst ansvarig.